Kryptoměny nejsou podvod.
Translate:
Rubriky

Vážení návštěvníci a případní přispěvatelé.

prosíme Vás laskavě o dodržování následujících pravidel o přispívání na web cryptomeny.eu

 1. Všechny příspěvky a komentáře návštěvníků webu podléhají před zveřejněním schválení administrátorem. Po schválení příspěvku bude jeho obsah zveřejněn. To neplatí, pokud návštevník či přispěvatel je již zaregistrován a administrátorem mu byla přidělena práva samostatné administrace příspěvků. O tom bude přispěvtatel vyrozuměn elektronickou poštou.

 

2. Příspěvky, jejichž obsah podněcuje k rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti jakož i příspěvky, které hanobí rasu, národ a přesvědčení, nebudou publikovány. Stejně tak nebudou publikovány příspěvky propagující pornografii, drogy, alkoholismus, podněcující k válkám a k terorismu a používající vulgarismy.

 

3. Pokud bude příspěvek obsahovat pouze vulgarismy, ale jinak bude odpovídat pravidlům, bude zveřejněn. Vulgarismy budou nahrazeny slušnými výrazy nebo zástupnými znaky.

 

4. Na závadný obsah bude přispěvatel upozorněn. Pokud přispěvatel opakovaně napíše příspěvek odporující shora uvedeným pravidlům, bude jeho účet zrušen bez jakékoliv náhrady a nadále nebude moci na tomto webu publikovat.

 

5. Nebudou publikovány affiliate odkazy bez náležitých informací o tom, zda má přispěvatel s doporučovaným webem vlastní zkušenosti a jeho zkušenosti nebudou hodnověrně popsány. Hodnocení hodnověrnosti příspěvků a odkazů si vyhrazuje administrátor nebo vybraní administrátoři webu.

 

6. Všechny příspěvky negativního charakteru, které nabádají k zdržení se v používání kryptoměn  případně v HYIP programech , uvedených na tomto webu, budou naopak zveřejněny v plném znění, pokud budou odpovídat shora uvedeným pravidlům, včetně možnosti ověření negativních zkušeností.

 

 

MoonBit
Prosíme odpovězte v anketě.

Chcete s Bitcoiny obchodovat?
Ad